Fotografije starije od 10 godina

Obavještavamo Vas da AKD d.o.o. automatiziranom obradom dohvaća podatke iz Registra osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), dok podatke o prebivalištu i fotografiju dohvaća iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).

Ukoliko je Vaša fotografija u sustavu MUP-a starija od 10 godina, a ostvarujete prava na povlastice u prometu,

za potrebe izrade Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, te Europske parkirališne karte, potrebno je da nam dostavite noviju fotografiju istih karakteristika kao za potrebe izrade osobne iskaznice i to osobno ili putem pošte na adresu Savska cesta 28, 10000 Zagreb.

Napominjemo: osoba koja dostavlja fotografiju u ime druge osobe, obvezna je popuniti izjavu (obrazac).

Ukoliko roditelj ili skrbnik dostavljaju fotografiju za dijete/štićenika, uz fotografiju je potrebno priložiti presliku Izvatka iz matice rođenih, odnosno rješenja o skrbništvu.

EU iskaznica