Zakonska regulativa

Propisi RH

ZAKON O POVLASTICAMA U PROMETU (NN br. 133/2023)
ZAKON O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN br. 19/2022)
ZAKON O CESTAMA (NN br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 04/2023, 133/2023)
ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (NN br. 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015, 108/2017, 70/2019, 42/2020, 85/2022, 114/2022, 133/2023)
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU (NN br. 41/2017, 122/2020)
PRAVILNIK O EUROPSKOJ PARKIRALIŠNOJ KARTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM (NN br. 157/2023)
PRAVILNIK O EUROPSKOJ I NACIONALNOJ ISKAZNICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM (NN br. 157/2023)

Pravo na besplatni prijevoz na svim trajektnim linijama i pravo na četiri putovanja godišnje na svim linijama

Pravo na Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom

Pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji

Pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekta s naplatom

Pravo na povlasticu u željezničkom putničkom prijevozu za četiri putovanja godišnje

Europska komisija