Kako poslati zahtjev
  • Poštom: Isprintati zahtjev, ispuniti, potpisati i poslati preporučenom poštom na adresu AKD d.o.o., Savska cesta 28, Zagreb
  • Osobno: na adresi AKD d.o.o., Savska cesta 28, 10000 Zagreb
Predaja žalbe
  • Žalba na rješenje AKD-a predaje se prvostupanjskom tijelu
    AKD d.o.o., Savska cesta 31, 10000 Zagreb
  • Žalba treba biti vlastoručno potpisana
Nepreuzeta pošiljka

Kontaktirajte nas na mail vezano za nepreuzete pošiljke: podrska.mosi@akd.hr

Osobno preuzimanje: na adresi Savska cesta 28, Zagreb