Hrvatska prva u EU uvodi Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom

Krenule su prve isporuke Europskih i Nacionalnih iskaznica te Europskih parkirališnih karata za osobe s invaliditetom temeljem novog Zakona o povlasticama u prometu i uspostavljenog kompleksnog IT sustava. Isto se provodi u sklopu EU projekta MOSI - Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti, čiji je korisnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) partner. Hrvatska je prva država članica EU-a koja uvodi Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom izvan pilot projekta. Donosimo vampet ključnih prednosti koje trebate znati o projektu.

1.            POVEĆAN BROJ KORISNIKA PRAVA

Zakoni koji su propisivali povlastice u prometu datiraju otprije 20-ak godina, a broj osoba s invaliditetom se u proteklim godinama znatno povećavao. Zato je jasno kako brojni potencijalni korisnici nisu bili upoznati s regulativom, a za svako pravo je k tome postojao zasebni proces koji mnogi zbog ograničenja nisu mogli provesti. Ovim projektom pokušavaju se razriješiti uočeni problemi na razini RH, ali i EU-a.

2.            JEDNOSTAVNOST PROCESA ZA KORISNIKA PRAVA

Prvo izdavanje odvija se po službenoj dužnosti! Dodjela prava na povlastice u području mobilnosti odvija se u potpunosti digitalnim putem, bez podnošenja zahtjeva i potrebe obilaženja šaltera. Podaci o invaliditetu provjeravaju se u Registru osoba s invaliditetom, a podaci o prebivalištu i fotografija dohvaćaju se iz nadležnih registara MUP-a. Iz navedenog razloga buduće korisnike upućujemo da kontaktiraju ROI kako bi provjerili jesu li im upisani svi podaci iz dokumentacije o vještačenju (ukupno tjelesno oštećenje, tjelesno oštećenje koje se odnosi na oštećenje donjih ekstremiteta, stupanj funkcionalnog oštećenja…), kontaktom na e-adresu

Pravo na izdavanje isprava ostvaruju osobe s invaliditetom prema kriterijima iz Zakona, a isprave će im biti poslane na adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj.

  

3.            JEDNA ISPRAVA ZAMJENJUJE VIŠE POSTOJEĆIH

Za svako od prava koja su regulirana Zakonom o povlasticama u prometu i Zakonom koji regulira linijski pomorski promet osobe su morale podnositi zahtjev (jednom ili više puta) i shodno ishodu dobivale su rješenja, iskaznice, kartice, potvrde… Sada će na jednom mediju - Nacionalnoj iskaznici - biti vidljivo koje pravo osoba s invaliditetom ostvaruje, a pružatelji usluga isto će provjeravati u središnjem sustavu.

4.            NOVE ISPRAVE USKLAĐENE S EU REGULATIVOM

Trenutno je na EU razini usuglašavanje o Direktivi o uspostavi Europske iskaznice i Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. RH je aktivno sudjelovala u predlaganju određenih rješenja te su ona i prihvaćena tijekom rasprave, a sve smjernice su provedene u nacionalnom zakonodavstvu.

5.            KORISNICI MOGU OSTVARIVATI POGODNOSTI IZVAN RH

Prema prijedlogu Direktive, nositelji će moći ostvarivati pogodnosti i izvan vlastite države. Cilj ove direktive jest da se pri kratkotrajnim putovanjima osobama s invaliditetom olakša mobilnost te da se uspostavi dobrovoljni sustav u kojem će pružatelji usluga iz djela prometa, kulture, sporta i turizma pružati posebne pogodnosti svim nositeljima iskaznice. Dakle, osobe s invaliditetom će pri posjeti nekoj od zemalja EU, sukladno njihovom zakonodavstvu, moći ostvariti određena prava i pogodnosti, a Europska parkirališna karta ovom će Direktivom postati jedinstvena za cijelo područje EU-a.

Nacionalnom iskaznicom za osobe s invaliditetom ostvaruju se povlastice u četiri područja - željezničkom i pomorskom putničkom prijevozu, pri korištenju autocesta i uporabi javnih cesta. Postojeći već izdani dokumenti, rješenja te parkirališne karte vrijede do 15. svibnja 2024. Projekt MOSI je financiran u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.