Korigirani podaci u Registru osoba s invaliditetom

Sve osobe s invaliditetom koje su korigirale podatke u Registru osoba s invaliditetom svoju Nacionalnu i EU iskaznicu za OSI dobit će na adresu prebivališta u RH najkasnije do 20.4.2024. godine