LiberatoMap

mosi

LiberatoMap, inovativna je platforma koja pruža detaljne informacije o pristupačnosti objekata, turističkih atrakcija i parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom, roditelje s djecom i starije osobe. To je interaktivna karta koja korisnicima omogućava lakše kretanje i organizaciju svakodnevnih obveza te je prva takva inovacija na području Europske unije.

Riječ je o projektu Udruge Liberato, neprofitne organizacija koja sustavno radi na izgradnji inkluzivnog društva, a posvećena je poticanju aktivnog sudjelovanja mladih i osoba s invaliditetom te konstantnom unaprjeđenju njihove kvalitete života.

LiberatoMap potiče gradove i institucije da poboljšaju svoju infrastrukturu te pomaže u stvaranju održivog i inkluzivnog turizma.

Možete se pridružiti LiberatoMap zajednici i biti dio pozitivnih promjena.

Posjetite njihovu platformu, istražite pristupačnost vašeg grada i podržite inkluziju za sve!

Udruga je ujedno i tvorac brošure o pristupačnim turističkim lokacijama u Splitu čija je izrada sufinancirana sredstvima Ministarstva turizma i sporta.

Preuzmite brošuru o pristupačnim turističkim lokacijama u Splitu

Za više informacija o LiberatoMap projektu i načinu sudjelovanja kontaktirajte info@udruga-liberato.hr.