Nepreuzete pošiljke

Ako ne živite na adresi prebivališta i niste preuzeli iskaznicu, istu možete preuzeti osobno na adresi AKD, Savska cesta 28, 10000 Zagreb ili zatražiti ponovno slanje poštom uz plaćanje troškova dostave.

Također, iskaznicu/e može preuzeti roditelj uz dokaz o roditeljstvu (izvadak iz matične knjige rođenih), skrbnik uz dokaz o skrbništvu i punomoćnik na temelju valjane ovjerene punomoći kod javnog bilježnika.

Napominjemo: Iskaznice se, sukladno Pravilniku o Europskoj i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom (NN 157/2023), otpremaju na adresu prebivališta nositelja javne isprave u Republici Hrvatskoj. Ovaj podatak se preuzima iz nadležnog registra Ministarstva unutarnjih poslova.

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Informacije o prijavi/odjavi prebivališta možete pronaći na poveznici: https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/prebivaliste-boraviste-329/promjena-prebivalista-odjava-i-prijava/281791.