Oslobađanje od naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

Javne ceste