Stare iskaznice za besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama zamijenjene su Nacionalnom iskaznicom za OSI

mosi